Jump to content

Játékszabályzat

Hálószoba bútor

 1. Terek Bútroszalon Kft. (továbbiakban Szervező) által szervezett játékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag azon bejelentett állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező*, nem cselekvőképtelen*, a 7. pontban meghatározott személyek körébe nem eső*, magyar állampolgár* természetes személy* (a továbbiakban: Játékos) vehet részt, aki like-olja a Thdesign Facebook oldalát: http://www.facebook.com/thdesign.hu/app_554143237934277 címen.
 2.  

 3. A Játék menete: a játékosnak a Thdesign Facebook oldalán like-olnia kell, a http://www.facebook.com/thdesign.hu/app_554143237934277 címen. A játékos az oldalt csak egyszer like-olhatja. A szervező minden 100. like-olás után a 100 like-oló között sorsolást rendez, melyen egy Electrolux Rapido Morzsaporszívó kerül kisorsolásra. A like-olás után az adott 100 like-oló sorsoláson vesz vészt, melynek keretében 1 nyertes kerül kiváasztásra. 

 4. A sorsolás időpontja és helyszíne: A sorsolást minden 100. like után tartja a szervező. A sorsolás helyszíne Törökbálint, MAX City bevásárlóközpont, Thdesign Stúdió

   

 5. A Játékban minden periódusra 1 nyertest (továbbiakban Nyertes) és 1 tartalék nyertest sorsolunk ki. A nyertest Facebook-on keresztül értesítjük. A nyeremény átvételére az értesítést követő 30 napon belül van lehetősége.
 6.  

 7. A nyerteseket a Facebookon keresztül értesítjük. A Nyeremény átvételének helye: Törökbálint, MAX City bevásárlóközpont, Thdesign Stúdió

  A nyeremények átadása személyesen történik a Szervezővel egyeztetett időpont alapján a Szervező irodájában.
 8. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a Játékban:
 9. a) feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, telefonszámát, továbbá nyertessége esetén a nyertes-lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához, átvételéhez nélkülözhetetlen személyes adatait, a Szervező és Megbízottjai a nyereményjáték lebonyolítása céljából a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje;

  b) tudomásul veszi, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi reklám-promócióhoz történő felhasználásához, idő- és alkalombeli korlátozás és külön díjazás nélkül

  c) feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező jelen Játék lebonyolítása során felhasználja, továbbá, hogy azokat az általa adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó részére továbbítsa.

   

 10. A játékból ki vannak zárva a Terek Bútorszalon Kft., továbbá a Senswerk  Kft. dolgozói és alkalmazottai.
 11. A nyereményjáték ideje alatt a részletes játékszabályzatról tájékoztatás olvasható a www.thdesign.hu oldalon.
 12.  

 13. Szervező a jelen részvételi szabályzat változtatásának a jogát fenntartja.
 14.  

 15. A Játékos a Játékban való részvételével tudomásul veszi és elfogadja a jelen nyereményjáték részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.
 16.  

   

  Budapest, 2012. november 17. Terek Bútorszalon Kft.

  Szervező

Terék Bútorszalon és Konyhastúdió  -   2760 Nagykáta, Ady E. út 4/a.   -   Tel:+36 29 440 253,  +36 29 444 640 -   E-mail:    -   Mobil: +36 70 333 4781   -   Fax: +36 29 440 253

TH DESIGN Lakberendezési Stúdió  -  MaxCity fsz. 28-as üzlet   -   2045 Törökbálint, Tó-park u. 1/a (M1 törökbálinti lehajtónál)   -  Tel: +36 23 500 773   -   E-mail: